Nils Gustaf Lindgren Nils Gustaf Lindgren
Psykiatrimottagningen St Jörgen
Stortorget 13
252 20 Helsingborg
042 24 54 70

Ny rutin som rör de patienter som har potentiellt beroende framkallande läkemedel.
Det är numera möjligt för mig att gå in och läsa vilka mediciner andra läkare förskriver och som expedierats till mina patienter. Vidare är det möjligt för mig att se vilka av mina förskrivningar som hämtats ut, och när så skett. Dessa förhållanden har aktualiserats därigenom att vissa läkare på ett oaktsamt sätt skrivit ut beroendeframkallande läkemedel. Jag kommer avseende alla nya patienter, och, när det finns anledning till det avseende gamla (som anledning räknas att vederbörande medicineras med potentiellt beroendeframkallande läkemedel) be om rättighet att gå in i Läkemedelsförteckningen, som innehåller sådana uppgifter.

Som beroende framkallande läkemedel räknas t ex