Nils Gustaf Lindgren Nils Gustaf Lindgren
Psykiatrimottagningen St Jörgen
Stortorget 13
252 20 Helsingborg
042 24 54 70

Allmänt om jul ...
I samband med julhelgen finns det ibland ett önskemål att visa generositet.
Jag vill gärna påtala några organisationer jag är särskilt mån om:
Barncancerfonden
Läkare utan gränser
Gåvor till dessa skulle glädja mig mycket.