Nils Gustaf Lindgren Nils Gustaf Lindgren
Psykiatrimottagningen St Jörgen
Stortorget 13
252 20 Helsingborg
Telefon 042 24 54 70
Fax 042 18 27 11

Kontaktmöjlighet
Telefontider:
Måndag och onsdag 16:00 – 17:00
Övriga tider:
Meddelanden kan lämnas på telefonsvarare.
Textmeddelanden (SMS) kan skickas till 0708 780 695. Detta telefonnummer får inte användas för röstsamtal.
För mailkontakt
Förutsättning för bokningar
Betingat en svår administrativ situation medges inte förstagångsbesök för närvarande.
Tidigast kan förstagångsbesök bli aktuella i januari efter helgerna.
För nybesök (personer som inte varit aktuella hos mig sista 12 månader) och förstagångsbesök gäller, att man måste ringa på telefontid för att få tid.

Remiss från annan läkare medför kallelse när tid medges.

Begäran om förstagångsbesök lämnad på telefonsvararen lämnas utan avseende.

Bokning via web kan inte göras.

För personer som uteblivit från inbokat besök, eller, som lämnat sent återbud, och med det menar jag 24 timmar eller mindre före inbokat besök,
gäller att de måste ringa på min telefontid för nytt återbesök (om inte sådant redan finns inbokat).

Kostnad, betalningsmöjlighet
Kostnad för besök (patientarvode) är normalt 300 kr, vilket ingår i högkostnadsskyddet.
Vid kallelse efter remiss är priset för första besök 180 kr.
Frikort gäller.
Kortbetalning med VISA och MasterCard via iZettle.
Bankgiro 5839-9411 kan användas för inbetalning i efterskott.