Nils Gustaf Lindgren Nils Gustaf Lindgren
Psykiatrimottagningen St Jörgen
Stortorget 13
252 20 Helsingborg
042 24 54 70

Kompetens, kapacitet, begränsningar
Jag är specialist i vuxenpsykiatri. Detta är mitt arbetsområde. Jag arbetar väsentligen utifrån ett biologiskt och farmakologiskt paradigm,
inte därför att jag anser det vara enda rätta, utan därför att det är det jag anser mig bäst på.
Jag bedriver inte, i huvudsak, strukturerad samtalsterapi.

Sedan 2014-04-01 medger Region Skåne mig inte att skriva remiss till offentligfinansierad, privatpraktiserande, psykoterapeut.
Detta är förbehållet primärvårdsläkare. Jag har därför, vid tillfällen då jag sett sådan kontakt indicerad, skrivit brev till patientens husläkare.
Det har fungerat, men innebär naturligtvis dubbelarbete.

Sedan 2014-04-01 har Region Skåne beslutat att drogtester genom urinprov inte längre ska göras på Provtagningscentralen på Lasarettet i Helsingborg.
Detta innebär en begränsing i vilka patienter jag kan ta emot, och vilka problemställningar jag kan ge mig i kast med.