Nils Gustaf Lindgren Nils Gustaf Lindgren
Psykiatrimottagningen St Jörgen
Stortorget 13
252 20 Helsingborg
042 24 54 70

Allmänt om jul ...
Planerad frånvaro

Under min frånvaro hänvisas, när så är möjligt, till min kollega Ola Nannesson.
Hans telefontider tisdag 10 - 11, fredag 08 - 09.